Công ty TNHH Hạt giống CP Việt Nam

Tư vấn, thi công hệ thống xử lý nước công nghệ thẩm thấu ngược RO

Thời gian: 2016 – 2017