Công ty TNHH May CN TM Trường Vinh

Dự án: Công trình tẩy rửa cáu cặn hệ thống

            Cung cấp hóa chất và giải pháp chống cáu cặn, ăn mòn hệ thống lò hơi

Thời gian thực hiện: năm 2014