Công ty Cổ phần Tập đoàn Kim Tín

Thiết kế, thi công, lắp đặt hệ thống xử lý nước công nghệ thẩm thấu ngược (RO)

Thời gian: 2016