Dự án: Công trình tẩy rửa cáu cặn hệ thống             Cung cấp hóa chất và giải pháp chống cáu cặn, ăn mòn hệ thống lò hơi Thời gian thực hiện: năm 2014