Công ty TNHH CJ Vina Agri – CN MeKong

Tư vấn sửa chữa hệ thống xử lý nước thải.
Cung cấp vi sinh (chế phẩm sinh học) xử lý nước thải.