Công ty TNHH Quốc tế Thực phẩm Thái Dương

Tư vấn, thiết kế, thi công hệ thống xử lý nước sản xuất thực phẩm

Thời gian: 2017