HƯỚNG DẪN XỬ LÝ NƯỚC HỒ BƠI CƠ BẢN Nguyên lý lọc nước tuần hoàn Hồ bơi được cấp đầy nước Hầm cân bằng được cấp nước tại vị trí quy định Máy bơm hút nước từ hầm cân bằng đưa lên qua hệ thống lọc Nước sạch được trả về hồ qua đường ống …

Updating … GREEN WATER TECHNOLOGY SERVICE COMPANY LIMITED Hotline: 091 248 2707 – Email: info@greenwater.vn – Điện thoại: 028 35 974 707 – Fax: 028 35 974 706 Head office: 425 TCH 21 Street, Tan Chanh Hiep Ward, District 12, Ho Chi Minh City Work shop: Nguyen Thi Dang Street, Hiep Thanh Ward, District 12, Ho Chi Minh City Central Region: 58 Bui Thi Xuan Street, Ba Ngoi …

Updating … GREEN WATER TECHNOLOGY SERVICE COMPANY LIMITED Hotline: 091 248 2707 – Email: info@greenwater.vn – Điện thoại: 028 35 974 707 – Fax: 028 35 974 706 Head office: 425 TCH 21 Street, Tan Chanh Hiep Ward, District 12, Ho Chi Minh City Work shop: Nguyen Thi Dang Street, Hiep Thanh Ward, District 12, Ho Chi Minh City Central Region: 58 Bui Thi Xuan Street, Ba Ngoi …

Updating … GREEN WATER TECHNOLOGY SERVICE COMPANY LIMITED Hotline: 091 248 2707 – Email: info@greenwater.vn – Điện thoại: 028 35 974 707 – Fax: 028 35 974 706 Head office: 425 TCH 21 Street, Tan Chanh Hiep Ward, District 12, Ho Chi Minh City Work shop: Nguyen Thi Dang Street, Hiep Thanh Ward, District 12, Ho Chi Minh City Central Region: 58 Bui Thi Xuan Street, Ba Ngoi …

Updating … GREEN WATER TECHNOLOGY SERVICE COMPANY LIMITED Hotline: 091 248 2707 – Email: info@greenwater.vn – Điện thoại: 028 35 974 707 – Fax: 028 35 974 706 Head office: 425 TCH 21 Street, Tan Chanh Hiep Ward, District 12, Ho Chi Minh City Work shop: Nguyen Thi Dang Street, Hiep Thanh Ward, District 12, Ho Chi Minh City Central Region: 58 Bui Thi Xuan Street, Ba Ngoi …

Updating … GREEN WATER TECHNOLOGY SERVICE COMPANY LIMITED Hotline: 091 248 2707 – Email: info@greenwater.vn – Điện thoại: 028 35 974 707 – Fax: 028 35 974 706 Head office: 425 TCH 21 Street, Tan Chanh Hiep Ward, District 12, Ho Chi Minh City Work shop: Nguyen Thi Dang Street, Hiep Thanh Ward, District 12, Ho Chi Minh City Central Region: 58 Bui Thi Xuan Street, Ba Ngoi …